top of page

Klauzula informacyjna rodo

 • Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest MAGITO Tomasz Ferdek (jednoosobowa działalność gospodarcza), wpisana do CEiDG pod numerem NIP: 6441975780 z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Grota Roweckiego 53, dalej zwana MAGITO.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia internetowego oraz innych kwestii związanych z tym zamówieniem, takich jak ewentualny zwrot towaru lub reklamacja.

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.

 

 • Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 13 oraz art. 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda. 

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu tylko w przypadku gdy pojawią się okoliczności związane z tym zamówieniem takie jak zwrot towaru czy reklamacja.

 

 • Dane osobowe będą udostępniane firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia.

 

 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez MAGITO narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

 

 • Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie takiej informacji pocztą na adres siedziby sklepu lub też złożyć  informację w siedzibie sklepu.

 

 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych.

 

 • Złożenie zamówienia internetowego wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych

bottom of page