top of page

Protokół zwrotu towaru

BUTIK MAGITO                                                                                         …...................

                                                                                                                     (miejscowość i data)

    …......................................

           (pieczęć firmowa)

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU                

Nazwa towaru:

Data zakupu:

Data odebrania przesyłki:

Numer paragonu:

Cena:

Dane klienta:

                       …...............................................................................................................................................

                                                                    mię i nazwisko)

        

                       ….................................................................................................................................................

                                                                           (adres)

                

                       ….................................................................................................................................................

                                                            (numer telefonu, adres e-mail)

 

                       …..................................................................................................................................................

                                                               (numer konta bankowego)

  

Przyczyna zwrotu:

…..............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

   

…..................................................                                             ……………………………………

 Podpis przyjmującego zwrócony towar                                           Podpis osoby zwracającej towar

 

Zwracany towar prosimy odesłać wraz z wypełnionym protokołem zwrotu i paragonem fiskalnym na adres:

MAGITO TOMASZ FERDEK 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Stara 12B/11, tel. 664 119 444

bottom of page